Over ons

GBN staat voor Great By Nature. We organiseren hikings en andere activiteiten omdat we ouders willen stimuleren om met hun kinderen van het outdoorleven te genieten. Door het organiseren van een hiking in de natuur, een beetje weg van de dagdagelijkse ‘buzz’ willen we gezinnen de natuur laten ervaren als een verrijkend element. Zo groeien de kids op – worden ze letterlijk en figuurlijk groot – en leren ze ook van de natuur genieten in familiaal verband. Vandaar Great by Nature.

Great by Nature vzw (GBN vzw)

Lintenberg 51, 3294 Molenstede (Vlaams Gewest)
KBO: 0600.825.918 RPR: arrondissement Leuven http://www.greatbynature.be

greatbynaturehiking@gmail.com


Privacyverklaring

1. Over deze privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Great by Nature vzw (GBN vzw), met maatschappelijke zetel Lintenberg 51, 3294 Molenstede (Vlaams Gewest) met KBO-nummer: 0600825918 en vallend binnen het arrondisement Leuven.

GBN vzw respecteert uw privacy en wil dat u als deelnemer van activiteiten en/of bezoeker van onze website een goed beeld krijgt van hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, en/of gebruiken en verwerken.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 23 mei 2018 conform de nieuwe GDPR-wetgeving van 25 mei 2018 en staat op onze website http://www.greatbynature.be

2. Verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens

2.1 Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van volgende doelgroepen:

  • Potentiële deelnemers, namelijk iedereen die toestemming gaf dat zijn/haar contactgegevens gebruikt mogen worden in het kader van onze communicatie- en marketingactiviteiten.
  • Deelnemers, met name iedereen die minstens één van onze activiteiten gevolgd heeft (individueel of in groep).
  • Medewerkers, met name iedereen die ondersteuning biedt bij de activiteiten georganiseerd door en/of in samenwerking met GBN vzw.

2.1. Welke persoonsgegevens verwerken we?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: uw naam, voornaam, e-mailadres. Van zodra u heeft geparticipeerd aan één van de GBN-activiteiten verwerken we eveneens uw gsm-nummer, adres en geboortejaar.

2.3 Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens in het kader van communicatie betreffende onze GBN vzw, meer bepaald om u op de hoogte te houden van nieuws en updates van de activiteiten van GBN vzw.

Bent u een deelnemer of medewerker, dan worden uw persoonsgegevens gebruikt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen activiteiten (o.m. facturatie, verzekering, veiligheid).

3. Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

GBN vzw gaat uiterst voorzichtig om met uw persoonsgegevens en leeft de wettelijke regels rond de bescherming van persoonsgegevens zo goed mogelijk na.

3.1 Verzamelen van persoonsgegevens

Er zijn verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verzamelen:

  • Contactformulier (website)
  • Registratieformulieren voor activiteiten
  • Face-to-face contact gevolgd door uitwisseling van contactgegevens

3.2 Beveiliging van uw persoonsgegevens

Al de contactgegevens worden beheerd in Google (drive/mail) en MailChimp die op hun beurt hebben verklaard GDPR-compliant te zijn.

3.3 Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

We streven ernaar om uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Zolang u ons niet expliciet verzoekt om uw gegevens te verwijderen blijven deze bewaard in onze database.

4. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

GBN vzw gaat steeds op een veilige en beschermende manier om met uw persoonsgegevens. Deze worden enkel voor de specifieke doeleinden waarvoor ze opgevraagd werden gebruikt: voor facturatie, voor het communiceren over activiteiten en mailings. Onze mailings worden via MailChimp of Gmail verstuurd. De gegevens die wij met Gmail en MailChimp delen zijn uitsluitend deze die wij van u ontvingen en met uw toestemming opnamen in ons systeem.

GBN vzw gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor de activiteiten waarvoor deze bezorgd werden. Wij zullen deze gegevens nooit doorgeven aan welke derde instantie ook zonder uw expliciete toestemming.

5. Welke rechten hebt u?

5.1 Wilt u uw persoonsgegevens inzien, verbeteren of verwijderen?

GBN vzw streeft naar grote transparantie met betrekking tot de wijze waarop het persoonsgegevens gebruikt. We doen al het nodige om te garanderen dat uw persoonsgegevens nauwkeurig, actueel en volledig zijn. U heeft dan ook te allen tijde de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te kijken en/of te laten wijzigen. Als u denkt dat de persoonsgegevens in ons bezit niet correct zijn, kunt u ons vragen om ze te verbeteren. We zullen uw verzoek zo snel mogelijk behandelen en uw persoonsgegevens aanpassen. Tevens heeft u het ‘recht om vergeten te worden’ waarbij al uw gegevens permanent uit onze database worden verwijderd.

5.2 Wilt u onze mailings niet langer ontvangen?

U kan op elk moment beslissen om niet langer onze mailings te ontvangen:

  • via de knop ‘uitschrijven’ onderaan elke e-mail;
  • door ons te mailen op: greatbynaturehiking@gmail.com
  • contactformulier op de website

Na uitschrijving bewaren wij uw gegevens nog gedurende een periode van 2 maanden waarna ze definitief worden verwijderd.


%d bloggers liken dit: